Na 10 jaar met volle tevredenheid gevoerd te hebben investeerd Zuivelboerderij Noordam Hellouw
in een nieuwe Peecon voermengwagen.

Deze wagen met 3 vijzels heeft een inhoud van 30 m3.

Succes met deze voermengwagen.