Huurvoorwaarden Uittenbogerd Heukelum B.V., december 2017

 • Wij verhuren uitsluitend aan bedrijven in de regio met een inschrijving bij Kamer van Koophandel. (Branche gerelateerd)
 • De huurperiode begint op het moment van ophalen en eindigt op het moment van terugkomst van de machine. Hierop zijn geen uitzonderingen, tenzij na overleg overeengekomen.
 • De minimale huurperiode is 1 dag.
 • Huurprijzen zijn exclusief: BTW, brandstof, transport, schoonmaakkosten en verzekering.
 • De huurmachine wordt verzekerd tegen schade aan derden, de machine, kabels, leidingen, diefstal, brand, enz. De prijs hiervan is €12,50 per dag en is niet bij de huursom inbegrepen. Dit bedrag zal extra worden berekend.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de aan hem verhuurde machine(s).
 • De huurder dient zorg te dragen voor het juiste dagelijkse onderhoud (smering, oliecontrole, enz.). Het periodiek onderhoud wordt door Uittenbogerd Heukelum B.V. verzorgd.
 • Schade of storingen aan de machine moeten direct gemeld worden aan Uittenbogerd Heukelum B.V. Reparaties aan het gehuurde door derden zonder overleg is niet toegestaan en zal niet door Uittenbogerd Heukelum B.V. vergoed worden.
 • De machines dienen schoon en afgetankt geretourneerd te worden, anders zijn wij genoodzaakt bijkomende kosten aan de huurder door te rekenen.
 • Transport kan op verzoek door ons verzorgd worden.
 • Eigen risico: € 1000,- per gebeurtenis. Bij diefstal: 10% met een minimum van € 2.500,- exclusief BTW
 • Prijslijst onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen!